Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Άμεση χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ)

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Άμεση χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών (ΕΠΑΛΕΠΑΣ)

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) διαφόρων ειδικοτήτων, καταγγέλλει την άρνηση των αρμοδίων υπηρεσιών να τους χορηγήσουν άδειες άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητάς τους. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 2010-2011 των ΕΠΑΛ Κοζάνης ακόμα δεν έχουν λάβει την πιστοποίηση αυτή.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους απόφοιτους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για θέσεις εργασίας, που απαιτούν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την άμεση χορήγηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ;

Οι βουλευτές

Χαλβατζής Σπύρος
Γκιόκας Γιάννης
Ζιώγας Γιάννης
Καζάκος Κώστας
Παπακωνσταντίνου Νίκος
Πρωτούλης Γιάννης