Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Τα λαϊκά στρώματα βρίσκονται συνέχεια αντιμέτωπα με μια σειρά προβλημάτων, τις συνέπειες των οποίων «εισπράττουν» άλλοτε καθημερινά, σε «μικρές» αλλά έντονες δόσεις (κυκλοφοριακό, καθαριότητα), άλλοτε ως καταστροφικά περιστατικά (σεισμοί, πλημμύρες) και άλλοτε με ενδιάμεση μορφή (συσσώρευση απορριμμάτων, επιφανειακή κατάκλιση ομβρίων).
Προβλήματα, τα οποία όλο και περισσότερο επιδεινώνονται και θίγουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του λαού, και ιδιαίτερα τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Σε αυτά τα προβλήματα εντάσσουμε το κυκλοφοριακό, το οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα, αλλά και το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης, της ουσιαστικής αντιπυρικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.
Κοινός παρονομαστής των προβλημάτων αυτών, όπως επανειλημμένα έχει καταγραφεί και σε πολλές επιστημονικοτεχνικές εκδηλώσεις, παραμένει, όπως και σε πολλά άλλα φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής, μια κραυγαλέα αντίφαση: Ενώ η επιστήμη και η τεχνική μπορούν να δώσουν σήμερα πλήρεις έως και ικανοποιητικές, κατά περίπτωση, λύσεις στα προβλήματα αυτά, η πολιτική βούληση της άρχουσας τάξης και των πολιτικών της εκφραστών είναι η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, η επικυριαρχία του κέρδους σε βάρος των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και αναγκών της εργατικής τάξης και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων.
Τα προβλήματα αυτά, η επιδείνωσή τους και οι συνέπειές τους έχουν άμεση σχέση, είναι συνυφασμένα και με άλλες πολιτικές όπως της χωροταξίας και πολεοδομίας, της πολιτικής γης και κατοικίας, της κοινωνικής πολιτικής και του χαρακτήρα της, των υποδομών της, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της εργασίας και της παραγωγής, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, κλπ. Είναι συνυφασμένα συνολικά με τις ταξικές επιλογές ανάπτυξης της χώρας.
Εμείς θεωρούμε ότι η λύση των «μικρών» και μεγάλων προβλημάτων του τόπου δεν είναι θέμα τεχνικό. Είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό. Καταθέτοντας, επομένως, τις προτάσεις μας είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε, για άλλη μια φορά, το αυτονόητο: Η οριστική επίλυσή τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από τα άλλα προβλήματα των εργαζομένων.
Α. Καμιά νέα χωροταξική, πολεοδομική παρέμβαση, όπως επέκταση της πόλης, ένταξη αυθαίρετων, καθορισμός νέων χρήσεων γης, δεν πρέπει να γίνεται χωρίς την απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη, που θα καθορίζει τα απαιτούμενα μέτρα επικαιροποίησης των ρυθμιστικών σχεδίων των πόλεων.
Β. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων και αναγκών των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).
Προτείνουμε μέτρα ενθάρρυνσης ασφαλούς κυκλοφορίας και στάθμευσης των δικύκλων και ιδιαίτερα των ποδηλάτων, με την καθιέρωση και προοδευτική επέκταση ειδικών ασφαλών διαδρομών. Την απελευθέρωση των πεζοδρομίων για άνετη κίνηση πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Ο δημόσιος χώρος για μας ούτε πουλιέται, ούτε νοικιάζεται. Χρησιμοποιείται ελεύθερα απ' όλους χωρίς πληρωμή.
Άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης θα πρέπει να παρθούν μέτρα που θα σταματήσουν το αυτοκίνητο να είναι το αποκλειστικό μέσο μετακίνησης μέσα στην πόλη και να δοθεί η δυνατότητα στην πρόσβαση και με άλλα μεταφορικά μέσα.
Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στη:
  • Δημιουργία τεσσάρων χώρων δημοτικών πάρκινγκ τα οποία θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Ένα στην βορειοδυτική είσοδο της πόλης (πέριξ του δημοτικού σταδίου), ένα στην βορειοανατολική είσοδο της πόλης (πέριξ του 3ου Λυκείου),ένα στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης (πέριξ του 2ου ΕΠΑΛ) και ένα στην νοτιοανατολική πλευρά του Πύργου (πέριξ του 1ου ΕΠΑΛ).
  • Να ενισχυθούν οι αστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία που θα διασχίζουν τον Πύργο κάθε 15 λεπτά για την μετακίνηση των κατοίκων. Η μετακίνηση να είναι δωρεάν για τους ανέργους κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες από τις 6:30 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. και από τις 5:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. Για τους μαθητές μέχρι τις 3:00 μ.μ.
  • Να καθοριστούν οι χώροι όπου επιτρέπεται η στάθμευση μέσα στην πόλη. Όπου επιτρέπεται, αυτή να γίνεται για συγκεκριμένη χρονικό διάστημα π.χ. 1 ώρα. Για την παράβαση να επιβάλλονται οικονομικές και διοικητικές ποινές που την ευθύνη τους θα έχει η Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και να γίνουν έργα για την ικανοποίηση ειδικών κατηγοριών οχημάτων άμεσης επέμβασης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική) αλλά και των ταξί, των δικύκλων και εκείνων των επαγγελμάτων που δεν έχουν καθορισμένες και σταθερές διαδρομές (τεχνίτες επισκευών, οχήματα ειδικών αναγκών).
Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ειδικές ρυθμίσεις:
  • Είναι απαραίτητο να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και ενιαίο σύστημα σήμανσης που θα ικανοποιεί την προνομιακή λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, άλλως αυτά απαξιώνονται.
  • Έλεγχος της ποιότητας των κατασκευών, συστηματική συντήρηση οδών και βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με βελτίωση ή αποφυγή των επικίνδυνων σημείων, με φωτισμό, με απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων, με υιοθέτηση ενιαίων προδιαγραφών για τα οδικά έργα και έλεγχο της εφαρμογής τους.
  • Εφαρμογή συστήματος κυκλοφοριακής αγωγής από τα πρώτα βήματα των παιδιών έτσι ώστε να διαπαιδαγωγηθούν οι νεώτερες γενιές ότι το αυτοκίνητο δεν είναι στοιχείο της προσωπικότητας του χρήστη.
  • Επαναφορά στην Τροχαία του καθοριστικού της ρόλου στη σήμανση (σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ) αλλά και ανάπτυξη του ρόλου της στην πρόληψη των ατυχημάτων με συνεχείς και ουσιαστικούς ελέγχους.
  • Λήψη μέτρων για την κυκλοφοριακή συμπεριφορά των οδηγών, μακριά όμως από χαφιεδίστικους μηχανισμούς παρακολούθησης και αυταρχικές πρακτικές.
Έτσι μπορούμε άμεσα να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στην πόλη του Πύργου και ταυτόχρονα να σταματήσει και η χωρίς λόγο επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Συνάδελφοι ζητάμε να υπερψηφίσετε την πρόταση μας.