Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Αναγνώριση προϋπηρεσίας των γυμναστών που εργάστηκαν στα προγράμματα μαζικού, λαϊκού αθλητισμού «Αθλητισμός και παιδί», «Αθλητισμός και γυναίκα».

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας των γυμναστών που εργάστηκαν στα προγράμματα μαζικού, λαϊκού αθλητισμού «Αθλητισμός και παιδί», «Αθλητισμός και γυναίκα».

Το 1982 ξεκίνησε η εφαρμογή των προγραμμάτων μαζικού, λαϊκού αθλητισμού «Αθλητισμός και παιδί», «Αθλητισμός και γυναίκα». Τα προγράμματα αυτά ήταν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που χρηματοδοτούσε και τα προγράμματα. Οι προσλήψεις γίνονταν μέσω των Δήμων και σαν εργοδότης εμφανιζόταν η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών γυμναστές εργάστηκαν στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας.
Ωστόσο, την περίοδο από το 1982 έως το τέλος σχολικής χρονιάς 1987-1988 οι γυμναστές δούλευαν ανασφάλιστοι.
Επίσης, την περίοδο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1988-1989 και μετά (μέχρι την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού του κάθε γυμναστή), τα ένσημα που κολλήθηκαν στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους γυμναστές, έχουν χαθεί, όπως δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, όλη η περίοδος από το 1982 και μετά (μέχρι την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού για κάθε γυμναστή) δεν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο Δημόσιο σχολείο με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών-γυμναστών.
Γίνεται φανερό, ότι οι γυμναστές έχουν υποστεί μια τεράστια κλοπή των χρόνων που εργάστηκαν σαν συμβασιούχοι στα σχολεία, μέσω των προγραμμάτων μαζικού-λαϊκού αθλητισμού.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει:
  • Ώστε να αποδοθούν τα ένσημα στους γυμναστές που εργάστηκαν στα δημοτικά σχολεία της χώρας μέσω τον προγραμμάτων μαζικού λαϊκού-αθλητισμού ως συμβασιούχοι (αναπληρωτές- ωρομίσθιοι) από 1982 και μετά.
  • Ώστε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των γυμναστών που εργάστηκαν στα δημοτικά σχολεία της χώρας με τα προγράμματα μαζικού-λαϊκού αθλητισμού «Αθλητισμός και παιδί», «Αθλητισμός και γυναίκα» από το 1982 και μέχρι το διορισμό τους.


Οι βουλευτές

Γιάννης Πρωτούλης
Γιάννης Γκιόκας
Γιάννης Ζιώγας
Κώστας Καζάκος
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Παπακωνσταντίνου