Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Αντιδραστικά άλματα στα ΑΕΙ

Ύστερα από μήνες κυβερνητικών διαβουλεύσεων, δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο του νέου νόμου - πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση, που κινείται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση απ' όσα είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Ιδρύματα και προγράμματα σπουδών πολλαπλών ταχυτήτων και επιπέδων, σπουδές που θα προσομοιάζουν περισσότερο στην κατάρτιση παρά στην ανώτατη εκπαίδευση, συνολική υποβάθμιση με θεσμοθέτηση ως ελάχιστου ορίου σπουδών τα τρία έτη, αλλά και μονοετή, διετή προγράμματα και σχολές κατάρτισης εντός των ΑΕΙ, είναι μερικές από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου που οδηγούν στην αποσάθρωση των σπουδών. Αυτά θα αντιμετωπίζει η μεγάλη μάζα των φοιτητών. Τα πολλαπλά πτυχία και τίτλοι σπουδών που θα χορηγούνται από τα διάφορα προγράμματα θα αποτιμώνται «μπακαλίστικα» σε πιστωτικές μονάδες, ενώ μέσα σε αυτή την πανσπερμία υποβαθμισμένων τίτλων θα εισαχθεί η λογική της «πιστοποίησης», που σημαίνει ότι δε θα είναι όλα τα προγράμματα των ΑΕΙ αναγνωρισμένα, αλλά μόνον όσα πιστοποιούνται από την αρμόδια «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας».
Με το νέο νόμο επιχειρείται να ανοίξει ο δρόμος για αντιδραστικές παρεμβάσεις στο φοιτητικό κίνημα: Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα διάφορα συμβούλια των ΑΕΙ (διοίκησης, φοιτητικής μέριμνας, συμβούλια σπουδών κ.ά.) θα εκλέγονται με ειδικές εκλογές που θα γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνον όσοι ορίζονται ως ενεργοί φοιτητές. Μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονταν από τις φοιτητικές εκλογές με βάση το συσχετισμό που διαμορφωνόταν και τη δύναμη των παρατάξεων. Τώρα πρακτικά, με το ενιαίο ψηφοδέλτιο απαγορεύεται η συλλογική έκφραση και διεκδίκηση μέσω εκλογικών συνδυασμών, επιχειρείται διά νόμου να επιβληθεί η αντιδημοκρατική λογική «έξω τα κόμματα από τις σχολές»! Το ότι στόχος του νέου νόμου είναι η πάταξη των συλλογικών διεκδικήσεων εντός των ιδρυμάτων φαίνεται και από το ότι θεσπίζεται στα ιδρύματα υπηρεσία «συνηγόρου του φοιτητή για την επίλυση διαφορών του με το ίδρυμα και τη διοίκησή του»! Δηλαδή, οι συλλογικές διεκδικήσεις δε θα είναι ανεκτές, αλλά θα αντικατασταθούν με ατομική προσφυγή σε κάποιου είδους ...υπηρεσία διαιτησίας! Στα παραπάνω προσθέστε και την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου...
Ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε κάθε ΑΕΙ θα αναλάβει τους κύριους μέχρι σήμερα επιχειρηματικούς τομείς των ιδρυμάτων (ειδικούς λογαριασμούς έρευνας, εταιρίες αξιοποίησης της περιουσίας των ιδρυμάτων) αλλά και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (εστίες, εστιατόρια, κυλικεία) φανερώνοντας την πρόθεση να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες «ανταποδοτικά», δηλαδή, πιο ακριβά για τους φοιτητές και τις λαϊκές οικογένειες. Ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης θα λειτουργεί σαν κάνουλα επιβράβευσης ή τιμωρίας των ιδρυμάτων, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων τους όπως αυτοί θα έχουν καθοριστεί στα τετραετή «μπίζνες πλανς» που θα συνυπογράφουν τα ιδρύματα με το κράτος. Θεσμοθετούνται έδρες με την επωνυμία «χορηγών» του ιδρύματος. Ελαστικοποιούνται παραπέρα οι εργασιακές σχέσεις των πανεπιστημιακών με δυνατότητα να συνάπτεται μια ποικιλία ατομικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διδάσκοντες. Είναι φανερό ότι για να ενισχυθεί όλη αυτή η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων χρειάζονται και οι ανάλογες διοικητικές αρχές. Έτσι προκύπτει ότι ένα μέρος των νέων οργάνων διοίκησης θα επιλέγεται αντί να εκλέγεται (το ίδιο κι ο πρύτανης), ενώ ακόμα κι όσοι εκλέγονται είναι άγνωστο από ποιο εκλογικό σώμα θα προκύπτουν και πού θα λογοδοτούν. Μιλάμε συνολικά, για ένα νόμο που δεν κάνει αντιδραστικά βήματα, αλλά αντιδραστικά άλματα...


*Γιάνναρος Χρήστος Γραμματέας της Ν.Ε. Ηλείας του Κ.Κ.Ε.