Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

Στη βάση των αυξανόμενων αναγκών και στην αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων που έχει σήμερα κάθε λαϊκή οικογένεια προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου να επικεντρώσουμε στους παρακάτω βασικούς άξονες διεκδίκησης έτσι ώστε το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός που κουβεντιάζουμε σήμερα να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης για όλη την περιοχή.
-- Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας κλπ.
-- Διεκδικούμε την πλήρη επιστροφή των 9 δις. Ευρώ που έχουν παρακρατηθεί από την κεντρική εξουσία. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους. Αφαιρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από το εισόδημά τους και αναπληρώνονται από πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε βάρος τους.
-- Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών, αντισταθμιστικών και άλλων τελών, που χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα.
-- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν με κάθε είδους σύμβαση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
-- Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για να καλυφθούν οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές.
-- Αντιπαλεύουμε τη γενίκευση της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση της εφαρμογής "ευέλικτων εργασιακών σχέσεων" στους ΟΤΑ μέσω προγραμμάτων περιορισμένου χρόνου, Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, προγραμμάτων κατάρτισης, ή άλλων μέσω ΟΑΕΔ, Μ.Κ.Ο. κ.λπ., αλλά και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επιχειρήσεων.
-- Κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων και όλου του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά την τοπική διοίκηση επιχείρηση. Ένταξη των εργαζομένων των δημοτικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των δήμων με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
-- Να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στη λειτουργία, στις υπηρεσίες και τα έργα του Δήμου.
-- Να διεκδικούμε Έργα Υποδομής και Πόρους που κατευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία (π.χ. λαϊκή κατοικία, σύγχρονα σχολεία, προσχολικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, κέντρα υγείας, προστασία από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις κ.λπ.) Ο σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των έργων να γίνει από ένα αποκλειστικά δημόσιο κατασκευαστικό φορέα με ευθύνη του κράτους.
-- Κατοχύρωση Ενέργειας - Μεταφορών - Νερού ως κοινωνικών αγαθών παρεχόμενων από το κράτος με πολύ φθηνά τιμολόγια ή δωρεάν (π.χ. άρδευση αγροτικών καλλιεργειών) και κατάργηση του ΦΠΑ.
-- Κοινωνικό δικαίωμα ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η ερασιτεχνική δημιουργία, ο δημιουργικός ελεύθερος χρόνος για όλους. Αναβάθμιση των συνθηκών ζωής σε εργατογειτονιές και σε χωριά, με τη δημιουργία και ενίσχυση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών κ.α.
-- Υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών Ελλήνων - μεταναστών - προσφύγων.
-- Κατάργηση των αποζημιώσεων των αιρετών για τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, στις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα. Να υπάρξει ασυμβίβαστο στη μισθοδοσία αιρετών στην περίπτωση που μισθοδοτούνται ή δουλεύουν συγχρόνως και στον επαγγελματικό τους χώρο (δημόσιο, ιδιωτικό, ελεύθερο επάγγελμα). Να καταργηθεί με αναδρομική ισχύ η συνταξιοδότηση αιρετών εφ' όσον έχουν σύνταξη από άλλο ταμείο επαγγελματικού φορέα.