Τρίτη 31 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος έβδομο

Με τον «Καλλικράτη» θα μεταφερθούν πολλές νέες αρμοδιότητες σε δήμους και περιφέρειες. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό και τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα;
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Διοίκηση γίνεται μέσα από την εξής διαδικασία και έχει τις εξής επιπτώσεις:
 1. Ξεφόρτωμα κρατικής ευθύνης για τομείς όπως Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Περιβάλλον κ.ά. Κατακερματισμός της κρατικής ευθύνης προς τα κρατικά όργανα της Τοπικής Περιφερειακής Διοίκησης και ανάθεση καθηκόντων σε ΜΚΟ.
 2. Κατακερματισμός υπηρεσιών σε διάφορους τομείς που υποβαθμίζονται παραπέρα.
 3. Κατακερματισμός του ενιαίου χαρακτήρα που απαιτούν ορισμένα αντικείμενα όπως π.χ. έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας εισαγόμενων προϊόντων, ενιαία διαχείριση και προστασία ορεινών όγκων και ειδικότερα των μελετών, η διαχείριση και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.
 4. Αποδυνάμωση των κρατικών ελέγχων σε παραγωγικές εμπορικές δραστηριότητες που επιδρούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη Δημόσια Υγεία και σχετίζονται με τον ευρύτερο χαρακτήρα της παραγωγής και διανομής προϊόντων.
 5. Συγχώνευση και κατάργηση Υπηρεσιών στη λογική της «οικονομίας κλίμακας».
 6. Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρησιακή ικανότητα κάθε δήμου.
 7. Σταδιακή διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων με την αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού που φεύγει με προσωπικό ελαστικών σχέσεων εργασίας, αλλά και με τη δήθεν κάλυψη των αναγκών με εθελοντική εργασία.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, τη συνεχώς περιοριζόμενη παροχή τους, με αυξανόμενη την ανταποδοτικότητα. Τα χρήματα δηλαδή που θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να μπορούν να έχουν κάποιες υποτυπώδεις υπηρεσίες. Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών.
Επιπλέον, ανοίγεται νέο πεδίο ανάπτυξης του κεφαλαίου στους τομείς αυτούς και προωθείται η ιδιωτικοποίηση. Παράλληλα, περιορίζονται παραπέρα οι ανεπαρκείς έλεγχοι προς το κεφάλαιο για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες και προϊόντα.
Το σημαντικότερο είναι ότι θα μεταφερθούν στην Τοπική Διοίκηση αρμοδιότητες με τεράστια κοινωνική σημασία που αφορούν ζητήματα Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας κλπ. Μέσω της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν οι δήμοι και οι περιφέρειες (σ.σ. σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες, αφού έτσι κι αλλιώς οι δήμοι λειτουργούν ως μεσίτες προς το κεφάλαιο), «ανοίγει» ακόμα περισσότερο η αγορά για να αναπτύξουν δραστηριότητα στους προαναφερόμενους τομείς τα μονοπώλια και οι επιχειρηματίες. Με όσα προβλέπει ο «Καλλικράτης» μπαίνει θέμα οικονομικής δυνατότητας των δήμων να παρέχουν υπηρεσίες. Όποιοι δήμοι έχουν αρκετά έσοδα - δηλαδή χρήματα από τη φορολόγηση των εργαζομένων - θα παρέχουν υπηρεσίες, όσοι δεν έχουν, θα συνεργάζονται με τους επιχειρηματίες που θα φτιάχνουν έργα που θα ακριβοπληρώνουν και πάλι οι εργαζόμενοι.

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος έκτο

 Η κυβέρνηση λέει ότι ο «Καλλικράτης» είναι μια μεταρρύθμιση που αποτελεί δημιουργική απάντηση στην κρίση. Τι σημαίνει αυτό;

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Επιδιώκει να ισχυροποιήσει και να προσαρμόσει τους τοπικούς, κυρίως τους περιφερειακούς, κρίκους του ενιαίου μηχανισμού, τα όργανα μεγάλων αστικών κέντρων, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα, για λογαριασμό του κεφαλαίου, κεντρικές λειτουργίες.
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι με τον «Καλλικράτη» θέλουν να περάσουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε έκταση και βάθος τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και γι' αυτό χρησιμοποιούν την κρίση. Επίσης, οι αναδιαρθρώσεις βοηθούν για ταχύτερο και με λιγότερες απώλειες για το κεφάλαιο πέρασμα στο στάδιο της ανάκαμψης.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις τοπικές διοικήσεις. Αυτή όχι μόνο δεν έλυσε αλλά όξυνε τα προβλήματα των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Δανίας που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως μοντέλο, για να στηρίξει την προτεινόμενη μεταρρύθμιση που εφάρμοσε αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις πριν από την κρίση.
Η Δανία χωρίστηκε σε 5 μεγάλες περιφέρειες, καταργήθηκαν οι νομαρχίες και μειώθηκε ο αριθμός των δήμων από 271 σε 98. Αυτό είχε σαν συνέπεια μαζικές απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων και ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες. Σύμφωνα με γκάλοπ, το 80% των πολιτών είναι δυσαρεστημένοι, αφού υπάρχει χειροτέρευση της παροχής υπηρεσιών. Οι ουρές στα νοσοκομεία είναι αμέτρητες, η αναμονή για εξετάσεις φτάνει από 6 - 8 μήνες. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Πολλοί σταθμοί πρώτων βοηθειών έκλεισαν. Έχουν κλείσει πάνω από 150 σχολεία μέσα στα τελευταία 4 χρόνια. Το δίκτυο συγκοινωνίας έχει χειροτερεύσει. Έχουν περιοριστεί τα δρομολόγια και η τιμή των εισιτηρίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και κυμαίνεται από 1,5 έως 10 ευρώ. Δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία.
Ο «Καλλικράτης» θα βοηθήσει να βγει αλώβητο από την οικονομική κρίση το μεγάλο κεφάλαιο. Και, ταυτόχρονα, θα φέρει νέα δεινά για τους εργαζόμενους. Με τη δημιουργία ισχυρών και μεγάλων σε μέγεθος και πληθυσμό μηχανισμών του κράτους, θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες στο κεφάλαιο και ευνοϊκότερο πλαίσιο δράσης του. Αυξάνεται η επιχειρησιακή ικανότητα της τοπικής και κυρίως περιφερειακής διοίκησης για συνεργασίες με μονοπωλιακούς ομίλους που θα αναλαμβάνουν δημόσια έργα υποδομής και τομείς όπως η ενέργεια (ΑΠΕ, πράσινη ανάπτυξη) οι μεταφορές, η συλλογή - μεταφορά και μεταφόρτωση απορριμμάτων κ.λπ.». Διασφαλίζεται η αμεσότερη παρέμβαση σε τομείς και κλάδους της οικονομίας, με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις π.χ. αλλαγή χρήσης γης και για αγροτικές καλλιέργειες, ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμού, ιαματικού ιατρικού, θρησκευτικού συνεδριακού κ.λπ.) και συναφείς προς αυτόν μεταποιητικές μονάδες, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κ.λπ.
Ταυτόχρονα, θα υποβαθμιστεί η παροχή υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς, όπως Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, θα προχωρήσει η εμπορευματοποίησή τους και θα αυξηθεί η ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, αν έχουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να πληρώσουν, τότε θα μπορούν να έχουν την υγεία τους και να μορφώνονται τα παιδιά τους.

Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος πέμπτοΤι εξυπηρετεί η νέα διοικητική δομή στις σημερινές συνθήκες;

Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος, όπως και κάθε άλλο, στη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή του, εμφάνισε διαφορετικές διοικητικές δομές, ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες. Όλες όμως εξυπηρετούσαν τη στήριξη των καπιταλιστικών σχέσεων, δηλαδή την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και την έμμεση υποταγή των αυτοαπασχολουμένων στο κεφάλαιο. 
   Στόχος και της επιχειρούμενης σήμερα διοικητικής μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του αστικού κράτους ως:
 • Στρατηγείου της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της διαμόρφωσης των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και της οικοδόμησης κοινωνικών συμμαχιών της αστικής τάξης.
 • Φορέας διασφάλισης της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά. 
 • Φορέας καταστολής και χαλιναγώγησης της ταξικής πάλης.
    Σε αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί του κράτους και η τοπική και περιφερειακή διοίκηση.
    Η Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση είναι διοικητικές μονάδες - κρίκοι ενός ενιαίου διοικητικού μηχανισμού του κράτους της αστικής τάξης. Η αμεσότερη σχέση της Τοπικής Διοίκησης έναντι της κεντρικής δεν ανατρέπει το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας που είναι αδιαίρετη και ενιαία, αλλά κάνει τα τοπικά όργανα πιο ευέλικτα σε σχέση με τα κεντρικά, στην προώθηση της κεντρικής πολιτικής, στον έλεγχο των κοινωνικών αντιθέσεων. Το Συνταγματικό και Νομοθετικό πλαίσιο, η όποια διοικητική διάρθρωση σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο έχουν πολιτικό - ταξικό χαρακτήρα, υπηρετούν την εξουσία του κεφαλαίου.
   Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, από τη σκοπιά της καπιταλιστικής εξουσίας, εκτός των προαναφερόμενων στοχεύσεων έρχεται να αντιμετωπίσει και παλιά προβλήματα όπως για παράδειγμα: ανορθολογισμός στη διοικητική διάρθρωση (δυσκινησία, δαπανηρή γραφειοκρατία μεγάλου αριθμού φορέων διαχείρισης), αναποτελεσματικότητα εξαιτίας στενών τοπικιστικών συμφερόντων και ρουσφετολογικών μηχανισμών, διασπορά πόρων σε μικρά έργα και υποδομές περιορισμένης κλίμακας.
   Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση λέει: «Το σημερινό σύστημα διοικητικής αποκέντρωσης των κρατικών υπηρεσιών, εμφανίζει μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν: Μικρά μεγέθη σε σχέση με το νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό και τα νέα δίκτυα μεταφορών της χώρας. Ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού και σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. Ατροφία και, σε αρκετές περιπτώσεις, πολιτικοποίηση του συστήματος διοικητικής εποπτείας στους ΟΤΑ, απουσία συστηματικής τεκμηρίωσης και επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος εποπτείας (ποσοστά και αιτίες ακυρώσεων, αριθμός προσφυγών πολιτών ανά κατηγορίες κλπ.), αντιθέσεις μεταξύ του συστήματος διοικητικής εποπτείας και του συστήματος προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
   Ως στόχος, η διοικητική μεταρρύθμιση είχε τεθεί και ξεκινήσει (με τον Καποδίστρια) από τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - σε συνέχεια της ΝΔ - προσπαθεί με ευελιξία να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις, να σφυρηλατήσει μια ουσιαστική ταξική συνοχή και τη συμμαχία μικροαστικών δυνάμεων, να αντιμετωπίσει τοπικές αντιθέσεις, που εκδηλώνονται σχετικά με τη διαχείριση της χρήσης γης σε ευρύτερες περιοχές.

Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος τέταρτο


Υπάρχει κανένα όφελος για το λαό από τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, τον "Καλλικράτη»;

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να απορρίψει το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τους στόχους και τα μέτρα του, γιατί δεν εκφράζει τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί στοχεύει στην προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Επιδιώκει να ισχυροποιήσει και να προσαρμόσει κυρίως τους περιφερειακούς κρίκους του ενιαίου (κρατικού) μηχανισμού, τα όργανα μεγάλων αστικών κέντρων (ως δήμων ή «μητροπολιτικών κέντρων») ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα, για λογαριασμό του κεφαλαίου, κεντρικές λειτουργίες. Να αποκτήσουν την ικανότητα πιο στενού και ουσιαστικού συντονισμού και ευελιξία διασύνδεσης με τα όργανα της ΕΕ.
Καμιά διοικητική δομή, τέτοια ή άλλη δε συμφέρει τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους στην πόλη και την ύπαιθρο, τους μικρούς επαγγελματίες, καμιά διοικητική αναδιάρθρωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και τις αντιλαϊκές συνέπειές της εφ' όσον υπάρχει εξουσία των μονοπωλίων. Σε αυτή την εξουσία οφείλεται η ανισόμετρη ανάπτυξη των περιφερειών, η ερήμωση της υπαίθρου που οξύνθηκε από την ένταξη στην ΕΕ. Καμιά ανάπτυξη με βάση τα συμφέροντα του λαού δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με τη μία ή άλλη επιλογή ένωσης Δήμων, γιατί αυτή προορίζεται για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Αυτοί είναι οι λόγοι που το ΚΚΕ απορρίπτει το σχέδιο «Καλλικράτης». Δεν υπερασπίζεται τη διατήρηση μιας παλαιότερης διοικητικής δομής σε σχέση με μια νεότερη, αλλά πολεμά τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς στόχους που εξυπηρετεί η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση. Αποκαλύπτει το γεγονός ότι οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν (όπως με τον «Καποδίστρια»), δεν έφεραν θετικά αποτελέσματα για ανάπτυξη προς όφελος του λαού, δεν αναίρεσαν τις οικονομικές περιφερειακές ανισομετρίες και πολύ περισσότερο τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος της λαϊκής πλειοψηφίας.
Το σχέδιο «Καλλικράτης» έχει στόχο:
 • Τη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου (ιδιωτικοποιήσεις, χρήση γης, πράσινη ανάπτυξη κ.ά.).
 • Την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων σε τομείς όπως οι εργασιακές σχέσεις, Παιδεία, Υγεία - Πρόνοια. 
 • Τη διαχείριση ορισμένων ακραίων συνεπειών από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των μισθωτών και από την προλεταριοποίηση αγροτών, άλλων μικροπαραγωγών και μικρεμπόρων.
Η αντίληψη του ΚΚΕ για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει θεμέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Πάνω σ' αυτή τη βάση διαμορφώνεται ένα ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας. Εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο, σύμφωνα και με το φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος τρίτο


Υπάρχει εμπειρία από αντίστοιχες σαν τον “Καλλικράτη” διοικητικές αλλαγές σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τις επιπτώσεις της σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση;

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ, έχουν γίνει αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και αυτές έχουν συνοδευτεί από σημαντικά χτυπήματα σε λαϊκές κατακτήσεις και δικαιώματα. Μια ματιά στη διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία είναι άκρως αποκαλυπτική. Όπου εφαρμόζεται η «αποκέντρωση», έχει ολέθριες συνέπειες στο χαρακτήρα του σχολείου, χειροτερεύει τους όρους μόρφωσης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας.
Ορισμένα παραδείγματα:

 • ΗΠΑ: Η εκπαίδευση έχει υπαχθεί εξολοκλήρου στην Αυτοδιοίκηση κάθε Πολιτείας. Αποτέλεσμα η απίστευτη ταξική διαφοροποίηση και ο ευτελισμός μεγάλου μέρους του προγράμματος των σχολείων από τη μετατροπή τους σε εμπορικά υποκαταστήματα των επιχειρήσεων που τα χρηματοδοτούν. Οι επιχειρήσεις μπαίνουν στα σχολεία και καθορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στα φτωχά Δημοτικά και στα φτωχά Γυμνάσια το 10% και το 16% των εκπαιδευτικών αντίστοιχα δεν έχουν καν τριετές πτυχίο Bachelor!
 • Δανία: Η κυβέρνηση προώθησε την αυτόνομη λειτουργία των Γυμνασίων και το σύστημα πιστώσεων - κουπονιών ανά μαθητή. Προωθήθηκε έτσι η ανταγωνιστική λειτουργία των σχολείων και η μείωση των δαπανών ανά μαθητή. 
 • Φινλανδία: Τα σχολεία χρηματοδοτούνται 50% από κρατικά κονδύλια και 50% από τις επιχειρήσεις και τη φορολόγηση των δημοτών. Ενα μεγάλο μέρος του προγράμματός τους, το τοπικό ή ευέλικτο είναι διαφοροποιημένο μαζί με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, που κυμαίνεται από 14 μέχρι και 30 ώρες, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε Δήμου και το ενδιαφέρον των χορηγών (προμηθευτές εκπαίδευσης). Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή Πανεπιστημίου. 
 • Ιρλανδία: Η «αποκέντρωση» των σχολείων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας οδήγησε τα σχολεία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και τετράωρη εργασία γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών μετά το μεσημέρι για εξεύρεση πόρων. 
 • Βρετανία: Η «αποκέντρωση» της εκπαίδευσης έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα την τραγική αμορφωσιά του 75% των αποφοίτων της κατώτερης μέσης εκπαίδευσης, το συχνό κλείσιμο σχολείων από την ΤΑ, λόγω έλλειψης πόρων, που εξαρτώνται από τις επιδόσεις των μαθητών στις γραπτές περιφερειακές εξετάσεις. Η πλήρης απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος οδήγησε σε εισαγωγή εκπαιδευτικών από το Μπαγκλαντές και την Ελλάδα. Οι χαμηλοί μισθοί, η ένταση της αξιολόγησης, το ύψος της χρηματοδότησης της σχολικής μονάδας καθορίζουν τη μοίρα ενός ελεγχόμενου εκπαιδευτικού που η δουλειά του βρίσκεται υπό διαρκή αίρεση.

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Ανακοίνωση για την δημόσια υγεία 
 
Δημόσια Υγεία για Όλους
Η κυβέρνηση, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και την κάμψη των δημόσιων ελλειμμάτων  συνεχίζει την ολομέτωπη αντιλαϊκή επίθεση.  Με το αντιδραστικό νομοσχέδιο που έφερε και ψήφισε το καλοκαίρι για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, μετατρέπει ακόμα περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία σε ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις άγριας εκμετάλλευσης των ασθενών των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Μεθοδεύει τη γενίκευση της πληρωμής στα επείγοντα περιστατικά, την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων (π.χ., χειρουργικές, διαγνωστικές, τεχνολογικές πράξεις κλπ.), την παραπέρα λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων και καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, ενώ την ίδια στιγμή επιδιώκει την επιβολή της εργασίας σε συνθήκες γαλέρας με την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την εντατικοποίηση της εργασίας, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, την απελευθέρωση των απολύσεων και τη μείωση μισθών. Η κατάσταση είναι τέτοια που κυριολεκτικά θα πεθαίνουν άνθρωποι καθώς η κυβέρνηση, με τη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑ.Ο.Σ., θέλει τα κρατικά έσοδα να πηγαίνουν στις τσέπες της πλουτοκρατίας και όχι να εξασφαλίζεται το λαϊκό δικαίωμα στη δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία του νομού μας είναι εγκληματική. Η ζωή των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Κάθε έννοια στοιχειώδους αντιμετώπισης διαφόρων περιστατικών επαφίεται στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό αντιμετωπίζουν καθημερινά δύσκολες έως και τραγικές καταστάσεις και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά με διαρκή τον κίνδυνο της έλλειψης στοιχειωδών μέσων για να κάνουν τη δουλειά τους.
Η όλη κατάσταση είναι συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ σήμερα, της ΝΔ χτες. Σκοτώνουν το λαό, έχοντας όλα τα προηγούμενα χρόνια πάρει μέτρα για την παντελή υποβάθμιση της Υγείας και σήμερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία, επικαλούμενη το μνημόνιο, θέτει σε κίνδυνο την υγεία του λαού και οδηγεί τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδικεί:
Σύγχρονη, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν Υγεία για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Την άμεση κάλυψη των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του νομού με πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Σε όλο τον πληθυσμό βιβλιάριο Υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες. Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και των συνταξιούχων στον κλάδο Υγείας.
Να διασφαλιστεί από τον κρατικό προϋπολογισμό η προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού - ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και η μέριμνα για τη συντήρησή του, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού.
Κάλυψη των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος και τους επιχειρηματίες. Φορολόγηση του κεφαλαίου με 45%.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται η πάλη και η οργάνωση της δράσης των υγειονομικών, αλλά και όλων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και της φτωχής αγροτιάς ενάντια στην επίθεση των μονοπωλίων στην Υγεία. Ενάντια στην εμπορευματοποίηση και κάθε μορφής επιχειρηματική δράση στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας, για σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές Υγείας που θα στοχεύουν στη σύγχρονη πρόληψη και προστασία της υγείας του λαού.

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος δεύτερο


Τι εξυπηρετεί η αλλαγή στη διοικητική δομή της χώρας με τον «Καλλικράτη»;

Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος, όπως και κάθε άλλο, στη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή του, εμφάνισε διαφορετικές διοικητικές δομές, ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες. Ολες όμως εξυπηρετούσαν τη στήριξη των καπιταλιστικών σχέσεων, δηλαδή την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και την έμμεση υποταγή των αυτοαπασχολούμενων στο κεφάλαιο.
Στόχος και της επιχειρούμενης σήμερα διοικητικής μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του αστικού κράτους ως:
Στρατηγείου της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της διαμόρφωσης των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και της οικοδόμησης κοινωνικών συμμαχιών της αστικής τάξης.
Φορέα διασφάλισης της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά.
Φορέα καταστολής και χαλιναγώγησης της ταξικής πάλης.
Σε αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί του κράτους και η Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση. Η Τοπική και η Περιφερειακή Διοίκηση είναι διοικητικές μονάδες - κρίκοι ενός ενιαίου διοικητικού μηχανισμού του κράτους της αστικής τάξης.
Η αμεσότερη σχέση της Τοπικής Διοίκησης έναντι της κεντρικής δεν ανατρέπει το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας που είναι αδιαίρετη, ενιαία, οριζόντια και κάθετα, αλλά κάνει τα τοπικά όργανα πιο ευέλικτα σε σχέση με τα κεντρικά, στην προώθηση της κεντρικής πολιτικής, στον έλεγχο των κοινωνικών αντιθέσεων. Το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, η όποια διοικητική διάρθρωση σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο έχουν πολιτικό - ταξικό χαρακτήρα, υπηρετούν την εξουσία του κεφαλαίου.
Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, από τη σκοπιά της καπιταλιστικής εξουσίας, εκτός των προαναφερόμενων στοχεύσεων, έρχεται ν' αντιμετωπίσει και παλιά προβλήματα, π.χ., ανορθολογισμού στη διοικητική διάρθρωση (δυσκινησία, δαπανηρή γραφειοκρατία μεγάλου αριθμού φορέων διαχείρισης), αναποτελεσματικότητας εξαιτίας στενών τοπικιστικών συμφερόντων και ρουσφετολογικών μηχανισμών, διασποράς πόρων σε μικρά έργα και υποδομές περιορισμένης κλίμακας.
Ως στόχος η διοικητική μεταρρύθμιση είχε τεθεί και ξεκινήσει (με τον «Καποδίστρια») από τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνάντησε αντιστάσεις σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. Η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της ΝΔ προσπαθεί με ευελιξία να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις, να σφυρηλατήσει μια ουσιαστική ταξική συνοχή και τη συμμαχία μικροαστικών δυνάμεων, να αντιμετωπίσει τοπικές αντιθέσεις που εκδηλώνονται σχετικά με τη διαχείριση της χρήσης γης στην ευρύτερη περιοχή.

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Γεώργιος Καραπάνος, Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

 
Καραπάνος Γεώργιος του Νικολάου. Γεννημένος το 1953. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαλιάδας από το 1998 ως το 2002. Νομαρχιακός σύμβουλος από το 2006. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στις 6 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σωτήριος Αναστασόπουλος, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Αναστασόπουλος Σωτήρης του Διονυσίου. Γεννημένος το 1953, εφοριακός. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τη ΝΑΣ το 2002, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας με τη ΔΑΣ το 2006.

Χρήστος Γιάνναρος, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύργου

Γιάνναρος Χρήστος του Παναγιώτη. Γεννημένος το 1980 στην Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας. Μηχανολόγος μηχανικός. Γραμματέας της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ το 2007.

Άγγελος Μπούζης, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πηνειού

Μπούζης Άγγελος του Γεωργίου. Γεννημένος το 1953. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ το 2007. Μέλος του Δ.Σ. του συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ηλείας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ν. Ηλείας. 

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης


Θεοδωρόπουλος Γιάννης του Γεωργίου. Γεννημένος το 1951, γεωπόνος. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Υποψήφιος δήμαρχος Λεχαινών με την ΔΑΣ το 1994.

Δημήτριος Κάγκουρας, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Ανδρίτσαινας


Κάγκουρας Δημήτριος του Ηλία. Γεννημένος το 1950. Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ζαχάρως. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Υποψήφιος νομάρχης Ηλείας με τη ΝΑΣ το 1998. Υποψήφιος δήμαρχος Ζαχάρως με τη ΔΑΣ το 2002. Υποψήφιος δήμαρχος Σκιλλούντος με τη ΔΑΣ το 2006.

Χρήστος Γιαννόπουλος, Υποψήφιος Δήμαρχος δήμου ΖαχάρωςΓιαννόπουλος Χρήστος του Δημοσθένη. Γεννημένος το 1964, αγρότης. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ, και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις.

Άγγελος Κολόσακας, Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας


Κολόσακας Άγγελος του Κωνσταντίνου. Γεννημένος το 1959 στην Αμαλιάδα, δάσκαλος.  Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ν. Ηλείας. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαλιάδας από το 1998 ως το 2010, μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Δασκάλων και νηπιαγωγών Αμαλιάδας.

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης, αλήθειες και ψέμματα, μέρος πρώτο

Υπάρχει εμπειρία από αντίστοιχες διοικητικές αλλαγές σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στον τομέα της Υγείας;

Στη Σουηδία, από τη δεκαετία του '90, πολλές περιφερειακές αρχές της χώρας παραχώρησαν σε υπεργολάβους ολόκληρα νοσοκομεία που ήταν στην ιδιοκτησία των περιφερειών, όπως του Burgenland, UpperAustria, Slazburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg). Ακόμα, χρησιμοποιούν διάφορες μορφές έμμεσης ιδιωτικοποίησης - εμπορευματοποίησης της Υγείας. Για παράδειγμα: Η ευθύνη για τη λειτουργία κάποιων νοσοκομείων μοιραζόταν ανάμεσα στο δήμο και την περιφέρεια. Ενα από αυτά τα νοσοκομεία του Norrtaljie, λόγω αυστηρών περικοπών κινδύνευε να κλείσει. Για να μείνει ανοιχτό, έφτιαξαν από κοινού, δήμος και περιφέρεια μια εταιρεία, την εταιρεία Tiohundraπου που τώρα έχει αναλάβει τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Στη Φινλανδία, το κοινωνικό κράτος και οι υπηρεσίες πρόνοιας είναι κατά βάση δημοτικές υπηρεσίες. Οι τοπικές αρχές λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς, τις υπηρεσίες Πρόνοιας για τους ηλικιωμένους και μεγάλη έκταση υπηρεσιών Υγείας όπως η ΠΦΥ, η πιο εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα και οδοντιατρική περίθαλψη.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Γαλλία: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων που είχαν στόχο τη μείωση των κρατικών δαπανών, το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας έκλεισε τις μαιευτικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων που πραγματοποιούν λιγότερους από 300 τοκετούς το χρόνο, θεωρώντας ότι κοστίζουν υπερβολικά ακριβά. Το ίδιο ισχύει και για τις χειρουργικές κλινικές, οι οποίες πλέον οφείλουν να πραγματοποιούν περισσότερες από 1.500 ιατρικές πράξεις ετησίως.
Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία οδηγεί ο καπιταλισμός. Τα καπιταλιστικά κράτη αντιμετωπίζουν σαν εμπόρευμα την υγεία του ανθρώπου και τις ανάγκες του για περίθαλψη και φροντίδα, με τραγικά αποτελέσματα. Είναι κι αυτό ένδειξη για το πόσο σάπιο και ξεπερασμένο είναι αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό χρειάζεται ο αγώνας για την ανατροπή του.
Η κυβέρνηση με το σχέδιο «Καλλικράτης» υποστηρίζει ότι η ανάληψη της ευθύνης από την Τοπική Διοίκηση της Υγείας και της Πρόνοιας θα έχει δήθεν θετικά οφέλη για τους δημότες. Η «αποκέντρωση» όμως των αρμοδιοτήτων για την Υγεία και Πρόνοια στην Τοπική Διοίκηση και την περιφέρεια δεν εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, αντίθετα υλοποιεί το συνολικότερο αντιλαϊκό σχεδιασμό της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εντάσσεται στις αναγκαίες για το κεφάλαιο αναδιαρθρώσεις στον τομέα της Υγείας - Πρόνοιας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων.

Ανακοίνωση για το θέμα του ψωμιού

«Ρεαλισμός» τους είναι το χρήμα

Οι αλευροβιομήχανοι, το μεγάλο κεφάλαιο που εμπλέκεται στο κύκλωμα "στάρι - αλεύρι - ψωμί" και ληστεύει τους εργαζόμενους και τους αγρότες, με πρόσχημα τις καταστροφές στη Ρωσία, κάνουν λόγο για "επιβεβλημένες αυξήσεις" στα άλευρα και στα προϊόντα που παράγονται απ' αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζουν και προωθούν μια νέα ληστεία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
Πριν από τρία χρόνια η τιμή στο στάρι είχε φτάσει στα 40 λεπτά το κιλό και, τότε, οι αλευροβιομήχανοι είχαν προχωρήσει σε αύξηση της τιμής των αλεύρων, που οδήγησε σε αύξηση της τιμής του ψωμιού, προκειμένου να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν, η τιμή των σιτηρών κατρακύλησε στα 10 - 12 λεπτά το κιλό, πλήττοντας άγρια το εισόδημα των αγροτών. Δεν είδαμε, όμως, όλο αυτό το διάστημα τους αλευροβιομήχανους να προχωρούν σε μείωση της τιμής των αλεύρων.
Τώρα, μόλις "κάτι ακούστηκε" για μια μικρή αύξηση στην τιμή του σταριού, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων σπεύδει, τάχιστα, να εξαγγείλει αυξήσεις στις τιμές των αλεύρων.
Τι δείχνει αυτό; Οτι το μόνο που ενδιαφέρει τους αλευροβιομήχανους είναι πώς θα αυγατίσουν τα κέρδη τους, ληστεύοντας ξεδιάντροπα τον κόπο των παραγωγών και κερδοσκοπώντας άγρια σε βάρος των καταναλωτών. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι αυτή η επίθεση ξεζουμίσματος του λαού γίνεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης που οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα λένε, στην κυριολεξία, "το ψωμί, ψωμάκι".
Βεβαίως, η κερδοσκοπική ασυδοσία των αλευροβιομηχάνων στηρίζεται στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που λειτουργούν σαν αβανταδόροι του μεγάλου κεφαλαίου, διαμορφώνοντας τις "κατάλληλες συνθήκες" και το "ιδανικό περιβάλλον" για την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων και την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτείται η κοινή αγωνιστική δράση, το ενιαίο μέτωπο αγώνα των εργαζομένων με τη φτωχή αγροτιά, που είναι τα "κοινά θύματα" των αλευροβιομηχάνων και της πολιτικής που τους στηρίζει και τους πριμοδοτεί.
Οι ερχόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές δίνουν στο λαό την ευκαιρία να δώσει απάντηση στη σφοδρή επίθεση που δέχεται, καταψηφίζοντας τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που τάσσονται στο πλευρό των αλευροβιομηχάνων και των κυβερνήσεων του μεγάλου κεφαλαίου, και υπερψηφίζοντας τους υποψηφίους της "Λαϊκής Συσπείρωσης" που βρίσκονται και θα βρίσκονται, πάντα και παντού, μαζί με το λαό στα μετερίζια των αγώνων.
Η "Λαϊκή Συσπείρωση" καλεί τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες και τους μικρομεσαίους αυτοαπασχολούμενους να διεκδικήσουν:
 • Άμεσα να απαγορευτεί η οποιαδήποτε αύξηση στο ψωμί και στα τρόφιμα.
 • Να μειωθεί η τιμή του ψωμιού και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. 
 • Να καθοριστεί κατώτερη εγγυημένη τιμή στα σιτηρά, με εγγυημένο και αξιοπρεπές εισόδημα για τους μικρούς παραγωγούς. 
 • Να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια σε ΕΕ, μονοπώλια και τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο.
Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να οικοδομήσουν το αντιμονοπωλιακό μέτωπο με στόχο να γίνουν λαϊκή περιουσία τα μονοπώλια στην παραγωγή και το χονδρεμπόριο. Να στηριχθούν οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί της μικρομεσαίας αγροτιάς και ο πλούτος που παράγεται, με κεντρικό κρατικό σχεδιασμό, να υπηρετήσει τις εργατικές λαϊκές ανάγκες

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

Εκλογικές δαπάνες

Να πάρουν απάντηση

Με τις νομοθετικές της παρεμβάσεις στο ζήτημα των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, η κυβέρνηση άνοιξε ένα νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων, που εδράζονται στο πολιτικό σύστημα και στην ουσία τους αποτελούν βάρβαρη επίθεση στα πολιτικά δικαιώματα και στις δημοκρατικές ελευθερίες των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, για πρώτη φορά στην πρόσφατη πολιτική Ιστορία, θεσμοθετεί την απαγόρευση της διακίνησης προεκλογικού υλικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου). Ετσι, τίθενται σε καταστολή η διακίνηση ιδεών, η προβολή πολιτικών θέσεων και προγραμμάτων, στην έντυπη μορφή τους, στην πιο ολοκληρωμένη δηλαδή μορφή διατύπωσης πολιτικού λόγου που δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαβάσει, να μελετήσει και να εμβαθύνει, συνεπώς να οδηγηθεί στην κάλπη και να επιλέξει με γνώση και συνείδηση. Ταυτόχρονα, εμποδίζει συνδυασμούς οι οποίοι απαρτίζονται από εργαζόμενους που στηρίζονται από κόμματα, όπως το ΚΚΕ, να προπαγανδίζουν την πολιτική τους, τις θέσεις τους, διασφαλίζοντας αυτό το προνόμιο στα αστικά κόμματα που ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή έχουν μέσω αυτού, αλλά και άλλων πηγών, καταλόγους με ονόματα και διευθύνσεις ανθρώπων, αλλά και το χρήμα, για να τους αποστέλλουν το έντυπο προεκλογικό τους υλικό. Έτσι, η αστική δημοκρατία εξοστρακίζει τους εργάτες από τη συμμετοχή στην πολιτική δράση.
Το νομοσχέδιο εισάγει το φακέλωμα των εργαζομένων για το πολιτικό τους φρόνημα αφού επιβάλλει ότι η ενίσχυση υποψηφίων και συνδυασμών πρέπει να γίνεται μέσω τράπεζας με καταγραφή όλων των στοιχείων του ενισχύοντος. Έτσι οι τράπεζες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, μέσω του λογαριασμού υποψηφίων και συνδυασμών, έχουν εξ αντικειμένου και το φάκελο με τα πολιτικά φρονήματα των ενισχυόντων πολιτών. Στην τελική μορφή του νομοσχεδίου, μάλιστα, επεκτείνεται αυτή η πολιτική φακελώματος με τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους να χρησιμοποιούν, στις συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις με χρηματικό αντίτιμο, διπλότυπα εισιτήρια θεωρημένα από την εφορία, στα οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των προσώπων στα οποία θα διατίθενται.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις στο προσχέδιο νόμου, η κυβέρνηση, με το τελικό νομοσχέδιο, επιχείρησε να συσκοτίσει το ζήτημα της περιστολής του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που - με τις αρχικές της ρυθμίσεις - το καταργούσε εντελώς για υποψηφίους από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι αρχικές ρυθμίσεις απαγόρευαν ρητά και κατηγορηματικά στα κόμματα να χρηματοδοτούν υποψηφίους και συνδυασμούς. Στις τελικές ρυθμίσεις η προαναφερόμενη ρητή απαγόρευση για τα κόμματα δεν υπάρχει, έμμεσα όμως διατηρείται αλώβητη αφού στα άρθρα 1 και 2 του νομοσχεδίου, που αναφέρονται στα έσοδα και στις δαπάνες υποψηφίων και συνδυασμών, ως έσοδο ορίζεται η εισφορά φυσικών προσώπων. Έτσι η χρηματοδότηση ενός συνδυασμού ή ενός υποψηφίου από κόμμα μπορεί να θεωρηθεί ως μη νόμιμη.
Χωρίς αμφιβολία οι παρεμβάσεις αυτές της κυβέρνησης έχουν στόχο την περιστολή των πολιτικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών και θα έχουν συνέχεια. Στην πραγματικότητα η στόχευση πάει πολύ βαθύτερα στο χρόνο. Κατακτήσεις και δικαιώματα που έχουν συνδεθεί με τις καλύτερες αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας - και άλλων λαών - στη νεότερη Ιστορία τίθενται υπό αμφισβήτηση. Για το λόγο αυτό η αμφισβήτησή τους πρέπει να σταματήσει τώρα, στο ξεκίνημά της. Σε αυτή την κατεύθυνση η στήριξη στα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ είναι αναγκαία.

*Γιάνναρος Χρήστος Γραμματέας της Ν.Ε. Ηλείας του Κ.Κ.Ε., υποψήφιος Δήμαρχος Πύργου με την Λαϊκή Συσπείρωση

Υποψήφιοι Λαϊκής Συσπείρωσης στον Νομό Ηλείας

   Πρόσφατα, το ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, μέλος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ και της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, γεννημένος το 1957, οικονομολόγος,  θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με το συνδυασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
     Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης για το νομό μας και οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τους δήμους είναι:
 • Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης: Καραπάνος Γεώργιος του Νικολάου. Γεννημένος το 1953. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαλιάδας από το 1998 ως το 2002. Νομαρχιακός σύμβουλος από το 2006. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στις 6 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Πύργου: Γιάνναρος Χρήστος του Παναγιώτη. Γεννημένος το 1980 στην Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας. Μηχανολόγος μηχανικός. Γραμματέας της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ το 2007.
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Ήλιδας: Κολόσακας Άγγελος του Κωνσταντίνου. Γεννημένος το 1959 στην Αμαλιάδα, δάσκαλος.  Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ν. Ηλείας. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαλιάδας από το 1998 ως το 2010, μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Δασκάλων και νηπιαγωγών Αμαλιάδας.
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Πηνειού: Μπούζης Άγγελος του Γεωργίου. Γεννημένος το 1953. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ το 2007. Μέλος του Δ.Σ. του συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ηλείας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ν. Ηλείας. 
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Ανδρίτσαινας: Κάγκουρας Δημήτριος του Ηλία. Γεννημένος το 1950. Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ζαχάρως. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ. Υποψήφιος νομάρχης Ηλείας με τη ΝΑΣ το 1998. Υποψήφιος δήμαρχος Ζαχάρως με τη ΔΑΣ το 2002. Υποψήφιος δήμαρχος Σκιλλούντος με τη ΔΑΣ το 2006.
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Ζαχάρως: Γιαννόπουλος Χρήστος του Δημοσθένη. Γεννημένος το 1964, αγρότης. Μέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ, και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις. 
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: Αναστασόπουλος Σωτήρης του Διονυσίου. Γεννημένος το 1953, εφοριακός. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τη ΝΑΣ το 2002, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας με τη ΔΑΣ το 2006.
 • Υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης: Θεοδωρόπουλος Γιάννης του Γεωργίου. Γεννημένος το 1951, γεωπόνος. Στέλεχος του ΚΚΕ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Υποψήφιος δήμαρχος Λεχαινών με την ΔΑΣ το 1994.

Λαϊκή Συσπείρωση

Το Νοέμβρη του 2010 οι εργαζόμενοι της χώρας μας, εν μέσω της ανερχόμενης φτώχειας, ανεργίας και γενικευμένης ανασφάλειας, καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου να εκλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις του κράτους, με βάση τη νέα διοικητική αναδιάρθρωση, το γνωστό σχέδιο «Καλλικράτης». Η νέα αλλαγή της διοικητικής δομής, συνέχεια του αντιδραστικού «Καποδίστρια» που γνωρίσαμε, αποτελεί βασικό μοχλό προώθησης της πολιτικής, που γεννάει βάσανα για το λαό και πλούτη για το μεγάλο κεφάλαιο. Η μάχη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών του Νοέμβρη 2010 παίρνει, ακόμα περισσότερο από ότι παλιότερα, λόγω των εξελίξεων τον τελευταίο χρόνο με την οικονομική καπιταλιστική κρίση, γενικό χαρακτήρα πολιτικής αναμέτρησης. Δεν έχει καμιά βάση ο διαχωρισμός των προβλημάτων σε προβλήματα στο χώρο εργασίας και προβλήματα στο χώρο κατοικίας, στο χώρο σπουδών. Τα λεγόμενα τοπικά προβλήματα είναι απόρροια των γενικών.
Δεν αποτελούν κριτήριο τα πρόσωπα ή οι επικεφαλής των συνδυασμών. Αυτό που καθορίζει την ταυτότητα και τις προθέσεις τους είναι ποια πολιτική δύναμη τους στηρίζει. Έχει σημασία η στάση των συνδυασμών απέναντι στα καθημερινά εργατικά, λαϊκά προβλήματα, απέναντι στις αιτίες και τη διέξοδο από την κρίση, από τη στάση τους σε μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, η εμπορευματοποίηση παιδείας, υγείας κλπ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και Νομαρχιών που ήταν στα χέρια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, με τη στήριξη σε πολλές περιπτώσεις είτε του ΣΥΝ, είτε του ΛΑ.Ο.Σ., πρωτοστάτησαν σε αντεργατικές ρυθμίσεις, προώθησαν την εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας, ιδιωτικοποίησαν τομείς της τοπικής διοίκησης, εφάρμοσαν τα ΣΔΙΤ, επιβάρυναν παραπέρα τη λαϊκή οικογένεια με τις αυξήσεις τελών για τις υπηρεσίες που δικαιούνταν. Έδωσαν με κάθε τρόπο χέρι βοήθειας στις κυβερνήσεις, ήταν μακριά από τους λαϊκούς αγώνες.
Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν αυτήν την εκλογική μάχη σε εφαλτήριο αντεπίθεσης. Να αποδείξουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι, για μια ακόμη φορά, να δείξουν εμπιστοσύνη ή να πιστέψουν στα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που ψήφισαν το 2009. Ότι δεν εμπιστεύονται την τύχη τους, το αύριο των παιδιών τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι εργαζόμενοι πρέπει μαζικά να πάνε να ψηφίσουν και μπροστά στις κάλπες να σκεφτούν συνολικά την κατάσταση και τα προβλήματα που βιώνουν. Να βγάλουν αισθητά αποδυναμωμένα τα ψηφοδέλτια που θα στηρίξουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, καθώς και ο πρόθυμος για τις βρώμικες δουλειές ΛΑ.Ο.Σ.
Να πούνε ΟΧΙ στο αντιλαϊκό σχέδιο «Καλλικράτης».
 • Να αντιταχθούν στη μεταφορά κεντρικών αρμοδιοτήτων - π.χ. Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια - στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση που σημαίνει την παραπέρα υποβάθμιση, την εμπορευματοποίησή τους. Να απαιτήσουν το δημόσιο δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα τους.
 • Να παλέψουν για την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, για μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους. 
 • Να απαιτήσουν τη δραστική αύξηση της χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης από τον προϋπολογισμό, την κατάργηση κάθε είδους αντιλαϊκής φορολογίας για τη λειτουργία της. 
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από φυσικές καταστροφές, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της δημόσιας γης.
Το ΚΚΕ στη μάχη των τοπικών εκλογών, θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στο μνημόνιο και στο ξεθεμελίωμα βασικών κατακτήσεων, τον αγώνα για το δικαίωμα στη μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τη μάχη για τα λαϊκά προβλήματα, όπως, μέτρα για το φυσικό περιβάλλον, για δημόσια έργα υποδομών (αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση), για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας κλπ. Παράλληλα στη μάχη των τοπικών εκλογών το ΚΚΕ και οι συνεργαζόμενοι μαζί μας, θα θέσουμε στο επίκεντρο τον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Αυτόν που καθορίζεται αποκλειστικά από το συμφέρον των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου.
Στους συνδυασμούς της «Λαϊκής Συσπείρωσης» συμμετέχουν όσοι έχουν πρωτύτερα συναντηθεί σε μεγάλους λαϊκούς αγώνες, στις απεργίες, στα μέτωπα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού μας. Όλοι όσους βλέπετε σήμερα και όσοι θα δώσουν τη μάχη των τοπικών εκλογών από τα ψηφοδέλτια της ''Λαϊκής Συσπείρωσης'' έχουν αποδείξει με τη στάση τους ότι είναι μπροστάρηδες στους αγώνες και τις διεκδικήσεις για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια.
Στη ''Λαϊκή Συσπείρωση'' συμμετέχουμε στελέχη και μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, φίλοι και συνεργαζόμενοι με το ΚΚΕ, οι συναγωνιστές που δραστηριοποιούνται σε διάφορα μέτωπα, συνολικά στο λαϊκό κίνημα. Επίσης τα ψηφοδέλτια της ''Λαϊκής Συσπείρωσης'' είναι ανοιχτά σε όλους τους αγωνιστές από άλλους πολιτικούς χώρους, που έχουν πει ότι δεν πάει άλλο με τα βάρβαρα αυτά μέτρα, που αντιτάσσονται στον ''Καλλικράτη'' και καλούνται να συμπαραταχθούν στη μάχη για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Οι υποψήφιοι και όσοι εκλεγούν με τη ''Λαϊκή Συσπείρωση'' θα αποτελούν στήριγμα και φωνή του λαού και την επομένη των τοπικών εκλογών. Με συνέπεια και σταθερότητα θα υπερασπίζονται τα δίκαια των εργαζομένων, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια στο μνημόνιο κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την προοπτική της λαϊκής εξουσίας.
Η πρόσκληση για την ενίσχυση και τη συμπαράταξη με τη ''Λαϊκή Συσπείρωση'', είναι ανοιχτή σε όλες τις λαϊκές δυνάμεις. Δίνουμε τη μάχη για την ανατροπή αυτού του αρνητικού συσχετισμού, δίνουμε τη μάχη για την αλλαγή στο επίπεδο της συνείδησης της κοινωνίας και είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα.

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010

Πρώτη ανάρτηση


Αυτή είναι η πρώτη μας ανάρτηση στο δικτυακό χώρο της
Λαικής Συσπείρωσης νομού Ηλείας. Μέσα από αυτό τον δικτυακό
χώρο θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση  για τις δραστηριότητες των
συνδυασμών μας αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και η κοινωνία μας γενικότερα.